Aanmelden Nieuwsbrief

Ja! Ik ontvang graag infomatie over nieuwe workshops en trainingen.

Voor wie kan haptotherapie iets betekenen?

 • Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij de onderstaande indicaties;
 • Gestagneerde ontwikkeling. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.
 • Moeilijkheden met herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Problemen met intimiteit en nabijheid
 • Relationele problemen
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in eigen kunnen ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
 • Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak. Hyperventilatie wordt veelal geclassificeerd als ademhalingsprobleem, maar kan ook een buikprobleem zijn. Als er om wat voor psychologische reden dan ook sprake is van een gespannen en ingehouden buik, bestaat de mogelijkheid dat er een verkeerd adempatroon ontstaat en een normale buikademhaling niet meer mogelijk is. Haptotherapie is dan een mogelijke route om te (her)ontdekken en aan den lijve te ervaren hoe met een ontspannen buik als vanzelf weer een normaal adempatroon ontstaat.
 • Eetstoornissen