Aanmelden Nieuwsbrief

Ja! Ik ontvang graag infomatie over nieuwe workshops en trainingen.

Wat doet haptotherapie voor je?

Een haptotherapeut leert die blokkades op te heffen. De cliënt gaat oefenen in aanraken en aangeraakt worden. Zo wordt er veiligheid en met grenzen ervaren. De cliënt gaat zich vrij en veilig voelen in zichzelf. Emoties komen los, blokkades verdwijnen en de eigen kracht wordt ontdekt. Om vanuit die kracht het stuur over het leven weer in eigen hand te nemen.

Wordt er helemaal niet gepraat?

Haptotherapie is in eerste instantie geen praattherapie. Natuurlijk wordt er ook over problemen gesproken. Zelfs zoveel als daar behoefte aan is. Maar emoties laten zich niet beredeneren. Wel voelen. En dus staat omgaan met emoties bij ons centraal.

Hoe lang duurt een sessie haptotherapie?

Elke sessie duurt ongeveer 50 minuten. De rest van de gereserveerde tijd wordt gebruikt voor voorbereiding en verslaglegging. Na het intakegesprek volgen 3 introductie-sessies, wekelijks of 2-wekelijks. Als we dit beiden zinvol achten worden praktische en inhoudelijke afspraken gemaakt voor het vervolg. Hierbij bepaal je zelf de frequentie van de afspraken.

Hoe snel merk ik resultaat?

Hoe snel er resultaat te bemerken is voor ieder individu anders. De eerste drie sessies zijn bedoeld om te wennen. Steeds gaan we daarin een stapje verder. Maar het kan ook zijn dat niet alle drie de introductiesessies nodig zijn.
Op basis van de introductiesessies wordt een plan van aanpak voorgesteld. Er wordt door ons een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig zal zijn en met welke frequentie. Na vijf sessies worden de resultaten in gezamenlijk overleg geëvalueerd, samen wordt gekeken waar je op dat moment staat, en wordt eventueel het behandelplan bijgesteld. Zo wordt de vinger aan de pols gehouden.